Kategori: Skrivövningar

Skriv en spännande novell – skrivövning

Skriv en spännande novell

Skriv en spännande novell och delta med den i SkrivarSidans novelltävling 2017. Temat för tävlingen är ”Spänning”.

Knepet för att skriva en text som får läsaren att bita på naglarna är att du i inledningen sätter något på spel för huvudpersonen. Sedan fortsätter du med att lägga till saker/händelser som att situationen förvärras. Kasta läsaren mellan känslor av skräck och lättnad. När läsaren tror att allt ska ordna sig ska spänningen, skräcken och rädslan kulminera. Efter det avslutar du novellen snabbt. (mer…)

Skriv en krönika om klimatförändringen – skrivövning

Skriv en krönika om klimatförändringen

Skriv en krönika om klimatförändringen eller om du förnekar den varför du gör det. En krönika är inte detsamma som det som dagstidningarna kryllar av. Nej, en krönika är enligt Wikipedia: ”en litterär framställning av en tidsperiod eller ett händelseförlopp som refereras och kommenteras kronologiskt. Krönikor kan vara skrivna antingen på vers (exempelvis knittel) eller prosa.” Den bör också vara skriven i kronologisk följd.

Antingen håller du dig till vad en krönika ursprungligen är eller tar till dig den moderna versionen. Gör du det sistnämnda ska krönikan vara personligt skriven. Den bör vara underhållande som ett kåseri. Dessutom bör den vara kortfattat. (mer…)

Skriv en dikt mot näthat – skrivövning

Skriv en dikt mot näthat

Skriv en dikt mot näthat

Skriv en dikt mot näthat. Den ska inte rimma och ha högst fem verser med fem rader i varje.

Mycket av den dikt som ges ut i av de stora förlagen i Sverige är experimentell formpoesi. Dikter med budskap, kritik av samhället vi lever i står inte högt i kurs hos kulturetablissemanget. Men på nätet lever den typen av dikt och växer sig allt starkare. (mer…)

Loading